Članci SA3400 serije:

Uvod - osvrt i testiranje
1. dio - Instalacija i konfiguracija
[ > 2. dio - sigurne kopije i oporavak]
3. dio - Virtualizacija
4. dio - Multimedija


U drugom dijelu ovog serijala, okrenuo bi se konkretnim testovima u kojima bi pokazao kako navedeni NAS radi, te koliku brzinu postiže u usporedbi sa nekim drugim starijim i sporijim modelima, odnosno prije svega da vidimo da li postoji razlika između HAS5300, u usporedbi sa Seagate Exos poljem.

Ovaj članak će se fokusirati na tri bitna Synology paketa: Hyper Backup, Snapshot Replication te na kraju Active Backup for Business.

Svi navedeni paketi su spomenuti i u Synology aplikacije, koje su i čemu služe? članku, doduše samo uvodno i vrlo elementarno, a u nastavku ću posvetiti više vremena na svaki od njih kao i pokazati nekoliko raznih scenarija u kojima se isti mogu koristiti.

SA3400 u svim testovima ima HAS5300 i EXOS7N8 polja u RAID6 konfiguraciji!

HyperBackup

Ukoliko do sada niste imali prilike koristiti ovaj paket, vjerojatnost je da niste nikada imali NAS (Synology), ili nikada niste razmišljali o sigurnim kopijama podataka koje leže na njemu. Nadam se da nije drugi slučaj, no kako god, HB je Synology paket koji je zamišljen da vam omogući jednostavan backup-a vaših NAS podataka prema nekoj trećoj destinaciji. Da li će to biti drugi NAS, vanjski disk, ili neka cloud destinacija, totalno ovisi o vama i vašim potrebama.

Pa krenimo sa testovima. Svaki test će uključivati i jedno i drugo disk polje, kako bi se provjerilo da li postoji (i ako da, koliko) razlika u brzini i kvaliteti korištenja Synology polja u usporedbi sa Seagate-ovim.

Lokalna kopija i oporavak

Za početak napravio sam HyperBackup testove koristeći manji uzorak podataka od svega 4GB (31 datoteka) koji je uključivao backup podataka sa jednog polja na drugo, dok je izvor bio na suprotnom polju.

Dakle, dok je HAS5300 polje bio izvor, a EXOS7N8 polje destinacija u jednom testu, u drugom su uloge zamijenjene.

HAS5300 > EXOS7N8	4GB backup	45 sec
HAS5300 > EXOS7N8	4GB restore	13 sec

EXOS7N8 > HAS5300	4GB backup	39 sec
EXOS7N8 > HAS5300	4GB restore	14 sec

Kao što je vidljivo iz tablice, zadaci su izvršeni u jednakim vremenskim intervalima sa gotovo neznatnim razlikama. Dakle iz ovoga bi se moglo zaključiti da realno za bilo kakve "interne" prijenose nećete uočiti gotovo nikakve razlike.

Pogledajmo sada kakve rezultate dobijemo kada radimo kopiranja putem 10G mreže sa drugog uređaja prema SA3400 poljima koristeći i dalje Hyper Backup alat.

Kopija prema drugom Synology NAS-u

Ovaj konkretan test uključuje backup 50GB sadržaja (jedna velika datoteka) sa RS3614RPxs+ na SA3400 (na HAS5300 i Exos7E8 polje) putem 10G konekcije. U ovom slučaju koristio se Hyper Backup remote Synology NAS mod rada. To znači da je na odredišnoj strani sadržaj u obliku "baze" dostupan samo putem Hyper Backup ili HB Vault aplikacije.

RS3614RPxs+ > SA3400	HAS5300	50GB backup	06m 46sec
SA3400 > RS3614RPxs+	HAS5300	50GB oporavak	04m 14sec

RS3614RPxs+ > SA3400	EXOS7N8	50GB backup	10m 08sec
SA3400 > RS3614RPxs+	EXOS7N8	50GB oporavak	04m 07sec
Mrežni prikaz navedenih backup-a zadataka
Mrežni prikaz navedenih zadataka oporavka podataka

U nastavku su detaljnije objašnjeni ovi testovi.

HB 50GB test RS3614RPxs+ > SA3400 (HAS5300)

Prijenos nije bio kriptiran i izvor podataka je RAID5 polje sa 4x4 WDRED (EFRX) diska. Razlog zašto ovo spominjem jest i činjenica da postoji ograničenje sa izvorne strane pa prijenos gotovo nikada ne ide preko maksimalnih 350MB/s (za ovaj konkretan test).

Kao što je vidljivo sa slike, ova operacija je trajala nešto više od 6 min prema Synology HAS5300 polju sa prosječnim 250 - 350 MB/s brzinama koje nisu previše oscilirale (graf iznad kao usporedba oba testa).

HB 50GB test RS3614RPxs+ > SA3400 (EXOS7E8)

U drugoj situaciji za identičan test trebalo je skoro 4 minute više vremena. Da li je ovo slučajno ili ne, ono što mogu reći je da u tom trenutku nije bilo nikakvog dodatnog opterećenja na strani EXOS polja, a vidljivo je da je zadatak izvršen sa odmakom od svega 4 min dok sam ga ponovno pripremio.

Interesantno je, što se vidi i sa backup grafa, da je u slučaju prebacivanja podataka na EXOS polje, brzina jako varirala i načelno bila sporija što je i zaslužno za tih ukupnih 4 minute dužeg prolaznog vremena. 

Oporavak sa drugog Synology NAS-a

U gornjem primjeru jasno je vidljivo da je zadatak u obje situacije završio praktički u isto vrijeme kada govorimo o oporavku putem 10G mreže na prethodno izvorni NAS, RS3614RPxs+ u ovom slučaju.

Razlika od 7sec je po meni zanemariva i ako pogledamo uzorak na mrežnom grafu ponovno je vidljivo da su oba zadatka izvršena gotovo u identično vrijeme sa jednakim brzinama što i potvrđuje prolazna vremena iz tablice.

Snapshot Replication

Iako veliki broj Synology NAS modela podržava Snapshot Replication paket, ovisno o klasi istoga, ovisiti će i na koji način možete koristiti ovaj alat. Za više detalja i informacija o ovom paketu pročitajte dedicirani članak prije nego krenete dalje.

Lokalni snapshot i oporavak

Ovaj konkretan test baš i nema smisla specijalno objašnjavati jer su lokalni snapovi praktički instant što i jest sama svrha ovog alata, pa u slučaju njegove potrebe možete računati na momentali snimak kao i oporavak u slučaju da vam isti zatreba.

Udaljeno repliciranje (prema sekundarnom Synology NAS-u)

S druge strane, drugi dio ovog alat jest mogućnost udaljenog repliciranja podataka što se zapravi i klasificira kao adekvatan backup jer se podaci prebacuju na drugi odvojeni uređaj.

Za ovaj test opet su se korstili RS3614RPxs+ kao izvorni NAS, dok je SA3400 bio destinacija. Također, zbog komparacije sa Hyper Backup zadacima, ponovno je uzorak bio 50GB sadržaj iz prethodnih testova. Ovo sam htio napraviti jer me interesiralo koliko brzo će se ovim "kanalom" prebaciti jednaka količina podataka putem identične infrastukture.

RS3614RPxs+ > SA3400	HAS5300	50GB backup	03m 57sec
RS3614RPxs+ > SA3400	EXOS7N8	50GB backup	04m 01sec
Mrežni prikaz replikacijskih backup-a zadataka

Zanimljivo je vidjeti da je ovaj test, ako ga usporedimo sa Hyper Backup primjerom, poprilično drugačiji po pitanju prolaznih vremena.

Kao prvo, razlika u vremenima je opet neznatna, a brzina je konzistentna prema oba polja što je lijepo vidljivo sa grafa iznad. Dodatno, ako usporedimo ove replikacijske testove sa njihovim Hyper Backup pandanima, vidimo slijedeće:

(HB) RS3614RPxs+ > SA3400	HAS5300	50GB backup	06m 46sec
(SR) RS3614RPxs+ > SA3400	HAS5300	50GB backup	03m 57sec

(HB) RS3614RPxs+ > SA3400	EXOS7N8	50GB backup	10m 08sec
(SR) RS3614RPxs+ > SA3400	EXOS7N8	50GB backup	04m 01sec

Ovdje su razlike itekako vidljive. Praktički 3min na HAS3500, odnosno 6min brže izvođenje na EXOS7N8 polju ako se isti zadatak izvede preko Snapshot Replication alata umjesto Hyper Backup-a.

Ponavljam, o svim testovima je identičan hardware kao i testni uzorak i smjer.

Oporavak replike (sa sekundarnog Synology NAS-a)

Što se tiče ovog testa, kao i lokalne snimke, oporavak replike realno ne uključuje nikava specijalna kopiranja jer se delte stalno prebacuju, tako da u trentku kada je potreban oporavak udaljene replike, isti uključuje definiranje destinacijskog NAS-a kao "glavnog", te podaci prelaze iz modela "čitanja" u model "čitanje-pisanje".

Iz ovog razloga nisam radio nikakve specijale testove brzine za ovaj scenarij.

Active Backup for Business

Zadnji dio ovog članka posvetiti ću jednom relativno novom alatu u Synology ponudi, Active Backup for Business. S obzirom na njegovu popularnost, Synology ima čak tri Active Backup alata, ali u nastavku ću se fokusirati na Business izvedbu jer će ista biti vrlo interesantna ne samo za backup lokalnih računala i servera, već i njegovo korištenje sa virtualnim platformama kao recimo VMWare ESXi ili Synology VMM (Virtual Machine Manager).

Za više detalja što je ABB i kako ga konfigurirati i koristiti, pročitajte u slijedećem članku.

Kopija i oporavak fizičkog računala

Zasigurno jedna od najčešćih situacija u kojoj se može koristiti uređaj kao što je SA3400 jest kao destinacija za kopije vaših podataka ili kompletnog računala.

U takvim slučajevima, Active Backup je odličan kandidat, jer pruža neograničeni broj računala koje možete kopirati te po potrebi pretvarati u virtualna računala da li prema nekim popularnim hipervizorima, ili vlastitom Synology VMM-u.

U nastavku je primjer izrade kopije kompletnog Windows 10 računala preko 1G mrežne komunikacije i to prema HAS5300 kao i prema EXOS7N8 poljima.

Win 10 (1Gbit) > SA3400	HAS5300	39GB backup	07m 03sec
Win 10 (1Gbit) > SA3400	EXOS7N8	39GB backup	07m 09sec
Mrežna prikaz istog procesa dva odvojena kopiranja (HAS i EXOS polja)

Kako možemo vidjeti, kopije su napravljene preko 1G mrežne komunikacije (jer nemam niti jednog klijenta koji je multi-gig sposoban), pa se brzine veće od 115-120MB/s ne mogu ni očekivati. Naravno za oba RAID6 polja ovo nije bio nikakav problem i kopije su napravljene u jednakom vremenskom intervalu sa minimalnim odstupanjem od nekoliko sekundi. Kao i prije, vrlo zanemarivo.

Nisam htio posebno navoditi, ali oporavak je trajao jednako dugo iz čistog razloga jer je opet mrežna komunikacija bila "usko grlo" pa ni prolazna vremena nisu ništa drugačija.

Kopija i oporavaka virtualnog računala (ESXi)

Prethodni scenarij će biti vrlo vjerojatno više korišten od strane kućnih korisnika ili manjih timova gdje je vjerojatnost uporabe virtualnih računala znatno manja. No što je u situaciji kada imate veći broj virtualnih računala na odvojenim hipervisorima, te koristite Synology NAS kao odredište za backup?

U nastavku sam prikazao tipičnu potrebu backup-a virtualnog računala putem ABB-a, kao i njegov oporavak. Za ovaj primjer koristio se VMWare ESXi hipervisor, dok je Synology SA3400 iSCSI datastore destinacija kao i ABB backup odredište.

Kao i prije, napravljena su četiri testa ukupno, dva po svakom polju kako bi se predstavila eventualno neka razlika u prolaznim vremenima između Synology i Seagate diskova.

ESXi (10G) > SA3400	HAS5300	66GB backup	09m 36sec
SA3400 (10G) > ESXi	HAS5300	66GB oporavak	08m 28sec

ESXi (10G) > SA3400	EXOS7N8	66GB backup	09m 36sec
SA3400 (10G) > ESXi	EXOS7N8	66GB oporavak	08m 43sec

Ponovno iz rezultata možemo vidjeti da su vremena praktički identična osim male razlike od nekih 15 sec prilikom oporavka virtualnog računala sa EXOS polja.

Osobno rekao bi da je ovo opet zanemariva razlika, no spominjem je čisto zato da se mogu izvući neki zaključci.

Active Backup zbog zadovoljavanja RTO i RPO-a, nudi i tzv. Instant restore. Ovime će se procesom virtualno računalo pokrenuti direktno iz kompresiranog i de-dupliciranog backup repozitorija kako bi bilo gotovo trenutno dostupno ukoliko je kritično za poslovanje. Isto računalo se kasnije može u potpunosti migrirati nazad na diskovni prostor na kojem prirodno i “živi” kako dugoročno ne bi bilo problema s performansama u radu sa istim.

U ovom konkretnom testu oporavak virtualnih računala sa oba disk polja bilo je identično u trajanju od 15 sekundi.

Ovo definitivno ide u prilog samom Active Backup-u kao odličnom rješenju za brzi oporavak u slučaju bilo kakve potrebe kao što je ransomware ili neki gori oblik katastrofe.

Sa strane fizičkog uređaja i odabira diskova, SA3400 će u bilo kojoj situaciji pružiti odlične i brze rezultate.

Kreiranje virtualnog računala iz kopije (VMM)

Nastavak prethodnog testa je alternativa ESXi hipervizoru. U ovom slučaju govorim o Synology Virtual Machine Manager-u.

Rekonstrukcija stroja iz Active Backup for Business, prošla je bez ikakvih problema kao i u prethodnom slučaju, no treba spomenuti da u ovom slučaju jedino možete koristiti Instant restore funkciju, koja će pripremiti stroj za korištenje na način da će ga čitati iz ABB backup repozitorija.

Prednost cijele priče je u tome što će Instant restore za razliku prema ESXi vanjskom hipervizoru u trajanju od 15-tak, u ovom slučaju biti svega 3 sekunde.

⚠️
Problem je u tome što kompletnu migraciju VM-a nije moguće završiti unutar Active Backup for Business alata, a da vam pritom VMM hipervizor bude odredište. Jedina opcija je povezati i napraviti kompletnu migraciju na ESXi ili Hyper-V platformu.

Full migracija iz ABB-a nije moguća prema VMM-u kao hipervizoru

Također ovo će za rezultat imati i probleme sa performansama samog računala dok je u ovom modu rada, pa imate to na umu.

Ovo je više nedostatak VMM-a kao takvog nego bili što drugo, ali jasno cijeli postupak možete napraviti na način da se iskoristi Export virtualnog stroja putem VMM-a, te potom Import nazad. Na ovaj način će se cijeli VM izvući iz repozitorija ABB-a i uvesti u VMM.

U slučaju mojeg testiranja, koristio se Windows 11 virtualni stroj ukupne veličine od svega 14GB. Izvoz je trajao 12min, a uvoz tog istog stroja (operacija na istom polju) nešto malo preko 2min.

Priznajem nije elegantno rješenje, ali tako je.

Dakle iako je instant oporavak svega nekoliko sekundi pošto su backup materijal i hipervizor na istom stroju, brzina rada će biti upitna dok se virtualno računalo u potpunosti ne povuče izvan samog ABB repozitorija.

Na kraju ako želite virtualno računalo koristiti na VMM-u kao hipervizoru, cijeli proces izvoza, uvoza i dodatne konfiguraije će biti dobrih 15-20min za relativno malo računalo, odnosno i duže ako govorimo o računalima od nekih 50GB ili više.

Ovo napominjem čisto ako se odlučite koristiti VMM kao vaš hipervizor. Dobro odlučite da li zadovoljava vaše svakodnevne potrebe jer čak i ako imate ovako brz NAS, moguće je da ćete imati problema prilikom njegovo korištenja bez ulaganja u VMM Pro licencu.

Još jedna bitna stavka u cijeloj priči jest i driver koji će VM koristiti kada se pogoni na VMM-u. Za najbolje performanse koristite VirtIO SCSI disk kontroler, ako ga virtualno računalo podržava.

U slučaju Windows 11, u trenutku pisanja ovog članka, VirtIO kontroler nije radio pa se morao koristiti IDE, što je dodatno imalo utjecaja na performanse.

Zaključak

Dakle koji je zaključak? Pa iz svega predstavljenog, definitivno se vidi da je pitanje prije svega da li imate više od 1G mrežne propusnosti ili ne, koji alat ćete koristiti, te koliko klijenata koristi ovaj stroj i na koji način.

Također vidljivo je i iz ponovljenih testova da EXOS polje radi nešto sporiji backup kada se izvodi putem Hyper Backup alata, nego u komparaciji sa Snapshot Replication.

Jasno iz navedenog se može zaključiti i da ovi alati izvode operacije drugačijim metodama što za rezultat dovodi i do drugačijih brzina, a jasno faktor je također i hardware kako na izvoru tako i na destinaciji.

Prosječne brzine testova su bile uglavnom oko 120-180MB/s za Hyper Backup i Active Backup, dok su u slučaju Snapshot Replication alata bile oko 220-250MB/s.

Iako ovdje nisam načelno radio puno testova po pitanju SMB prijenosa (to će biti u narednim člancima), mogu reći da su isti uglavnom bili oko 500MB/s u prosjeku putem 10G mreže sa drugih NAS uređaja (pojedinačni transferi).

U svakom slučaju mrežna 10G replikacija putem Snapshot Replication-a je daleko najbrža metoda izrade sigurnosnih kopija ako ste u prilici imati više od jednog NAS uređaja koji može koristiti taj paket.

Što se pak tiče usporedbe disk polja na kojima su se ovi testovi izvodili, usudio bi se reći da nisam primijetio načelno nikakve drastične razlike niti na HAS5300, kao ni na EXOS 7N8 diskovima, koji su dakako službeno i odobreni od strane Synology kao kompatibilni diskovi za ovaj konkretan model.

Da li će brzina prijenosa kroz duži vremenski period biti više ili manje degradirana u jednom odnosno drugom slučaju ostaje pitanje, no ja ga nažalost neću moći potvrditi pošto je cijela oprema na posudbi od dva mjeseca.

U slijedećm članku fokus će biti na VM operacije kako unutar vanjskog hipervizora (ESXia) tako i sa Synology VMM-om. Dodatno će biti i članaka o Plex i Photos aplikacijama kao i testova SMB (kriptiranih također) te iSCSI prijenosa putem kompatibilnih uređaja.